Lagerschade op een ventilatorlager-cartridge

Bekijk alle referenties

Uitgangssituatie

Deze case speelt zich af bij een klant waar we op 2-maandelijkse basis trillingsmetingen uitvoeren op procesventilatoren. Zo’n procesventilator is opgebouwd uit een elektromotor en een ventilator-cartridge. Die twee onderdelen zijn met elkaar verbonden d.m.v. een koppeling. Op een procesventilator bevinden zich 4 meetpunten (mtp). Mtp1 is de motorvrije kant, mtp2 is de motorkantkoppeling. Mtp3 bevindt zich op de ventilator aan de kant van de koppelingen en mtp4 tenslotte bevindt zich op de ventilator aan de kant van de waaier.

Aan de hand van een acceleratiemeting en een demodulatiemeting met een tweekanaalsdatacollector stelden wij op mtp 3 schade aan de binnenring van het 6316 enkelrijige kogellager vast.

Aanpak van het probleem

Op de grafiek hieronder lees je af dat de ventilator geruime tijd prima liep. Begin 2016 begonnen het acceleratie- en demodulatieniveau in de trend op te lopen. Op basis van onze ervaring en de historiek van de ventilator hadden we een vooralarm ingesteld op 1,4 g RMS* en een alarm op 2 g RMS. 

In februari 2016 kregen we een eerste waarschuwing met het vooralarm waarbij de RMS het punt van 1,4 g bereikte. Van zodra dat gebeurt, waarschuwen wij onze klant voor een mogelijk defect. Maar omwille van productietechnische redenen heeft de klant op dat moment beslist om de machine niet stil te leggen voor herstelling.

Tussen februari 2016 en februari 2017 bleven het acceleratie- en demodulatieniveau stijgen met een overschrijding van het alarmniveau van 2 g tegen einde 2016. Ook toen besliste de klant om het kogellager niet te vervangen.

Vanaf dan zien we in de metingen dat de schade niet rechtlijnig verloopt maar een paraboolgrafiek ontwikkelt met een enorme piek rond einde 2017. Toen hebben we aan de alarmbel getrokken en hebben we onze klant kunnen overtuigen om de lagercartridge te vervangen. Het resultaat daarvan zie je in de grafiek rond februari 2018.

Spijtig genoeg was het probleem niet verholpen. Onze collega stelde in het voorjaar van 2018 meteen opnieuw stijgingen vast in het acceleratie- en demodulatieniveau met een piek tot bijna 4 g, terug boven het alarmniveau.. En dit ondanks de vervanging van de cartridge. Dit resulteerde in een crash in de zomer van 2018 met een erg kostelijke stilstand van de productie tot gevolg.

Een mogelijke fout in de installatie van de nieuwe cartridge of een productiefout in de cartridge zelf zouden aan de basis kunnen liggen van deze stilstand.

Resultaat

Na de 2de vervanging van de lagercartridge in de zomer van 2018 stelden we opnieuw normale meetresultaten vast. Het leed van de schade en de bijhorende kosten van de productiestop was ondertussen gepasseerd.

Conclusie

Fyraco Solutions is grote voorstander van een nauwe samenwerking met de maintenance manager. Op die manier kunnen alle betrokken partijen (predictief onderhoud, onderhoud, aankoop, finance,…) afwijkende meetresultaten en het eventueel vervangen van onderdelen vanuit verschillende standpunten én expertises bekijken. En zo kunnen we het maximum uit een investering in predictief onderhoud halen.

*RMS : Root Mean Square. Wortel uit het Gemiddelde van de Kwadraten. Een meetmethode voor het effectieve vermogen of amplitude.

Fyraco Solutions BV

Bredabaan 776 
2170 Merksem

+32 471 33 33 02
info@fyracosolutions.be

Met steun van