Het belang van de mens achter het meettoestel

2020/08/12

Vroeger kon je als bedrijf nog een verschil maken met een merk van een machine of een merk van meetapparatuur. Dat was zowel voor ons, als bedrijf in predictief onderhoud het geval, als bij onze klanten met hun machineparken.

Tegenwoordig is alle meetapparatuur zo goed, dat het bijna niet meer uitmaakt met welke toestellen je werkt. Wat nu belangrijker is dan ooit, zijn de mensen achter het meettoestel.

Bekijk alle berichten

Machinedokters met ervaring

In mijn beginjaren kon je als bedrijf in predictief onderhoud nog een verschil maken met de meetapparatuur waarmee je werkte. Dat is verleden tijd. Wat nu belangrijker is dan ooit, is machinekennis. Metingen uitvoeren kan iedereen, dat kan dankzij industrie 4.0 zelfs zonder menselijke tussenkomst. Rapporten opstellen op basis van die metingen kan in principe ook iedereen na een opleiding. Maar wat niet iedereen kan, is de juiste conclusies trekken uit die rapporten.

En dat kunnen we bij Fyraco Solutions wel. Ons team is opgeleid om de rapporten te analyseren en de juiste conclusies te trekken. Soms komt er uit een analyse een probleem boven dat drie verschillende oorzaken kan hebben. Dan ben je als bedrijf niets met enkel een rapport dat de mogelijkheden opsomt. Je kunt dan als klant alsnog de verkeerde keuze maken met onnodige kosten tot gevolg. Dan is het aan ons, als machinedokters, om jou de weg te wijzen naar de juiste oorzaak, zodat het probleem opgelost kan worden voor het te laat is.

Een goed geoliede machine

Bedrijven die beroep doen op predictief onderhoud hebben een streepje voor. Zij beseffen namelijk het belang van machines die blijven draaien en begrijpen dat predictief onderhoud hen geld opbrengt. Toch is het van groot onderschat belang dat het bedrijf dat beroep doet op predictief onderhoud, zelf dient te werken als geoliede machine.. 

En dan hebben we niet over de machines waar ze mee werken, maar wel over de mensen die erachter zitten. Om predictief onderhoud te doen slagen binnen een bedrijf, heb je niet alleen een contractor als Fyraco Solutions nodig en een maintenance manager die het belang van predictief onderhoud begrijpt. Ook de afdelingen onderhoud, productie, engineering, aankoop en IT moeten mee zijn.

Onderhoud moet weten hoe ze correct moeten herstellen. Productie moet beseffen dat ze af en toe de productie (deels) moeten onderbreken voor een bepaalde herstelling. Maar ze moeten daarbij ook beseffen dat die herstelling net een volledige productiestop tegenhoudt. Engineering kan helpen door zaken te creëren die onderhoudsvriendelijk zijn. Aankoop moet zich niet alleen blindstaren op goedkoop. Inkopers willen immers altijd de laagste prijs, maar dat is niet altijd de beste machine. Ten slotte moet in tijden van industrie 4.0 ook IT mee rond de tafel krijgen. Om een succesvol predictief onderhoudsprogramma te hebben, moeten al deze partijen samenwerken als een geoliede machine.

Predictief onderhoud is een wisselwerking

Predictief onderhoud mag dus niet enkel vanuit één kant (onze kant) bekeken worden, maar moet als een wisselwerking gezien worden. Met alleen maar goede meettoestellen en een juiste interpretatie van de metingen komt het niet goed. Als er geen gevolg wordt gegeven aan het advies, krijg je een onbetrouwbaar machinepark en steken de problemen alsnog de kop op. En dan wordt predictief onderhoud wel een kost. 

Het is noodzakelijk om het belang in te zien van predictief onderhoud én over de juiste kennis te bezitten op alle vlakken. Het is niet enkel het meten en rapporteren. Er moet ook op een goede manier gereageerd worden om dingen te veranderen. PdM is geen quick fix, maar een visie. Het is een samenwerking van alle betrokken partijen, om het beste uit het bedrijf te halen. En dat is waar wij met Fyraco Solutions voor gaan.

Deel dit artikel

Fyraco Solutions BV

Bredabaan 776 
2170 Merksem

+32 471 33 33 02
info@fyracosolutions.be

Met steun van