Een dag uit het leven van een analist bij Fyraco Solutions

2021/07/16

De koffieautomaat gaat aan; we beginnen de dag met een tas koffie. Maar dan? Als je onze diensten bekijkt op onze website, zie je dat deze heel uiteenlopend zijn. We voeren onder andere trillingsmetingen, infraroodmetingen, MCA-metingen, ultrasoon-metingen, balanceringen, olie-analyses, acceptatietesten en persluchtdetecties uit. Vibratiemetingen is de hoofdbezigheid.

Bekijk alle berichten

Al onze vibrate metingen worden op eenzelfde en conforme manier uitgevoerd door al onze vibratie analisten, dankzij onze werkinstructies. In deze blog nemen we je mee in ons proces van trillingsmetingen en ontdek je hoe een dag eruit ziet in het leven van een analist bij Fyraco Solutions!

Inspecteren van veiligheid en reserveonderdelen

Voordat we vertrekken naar de klant, lopen we altijd na of we voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Niet alleen bekijken we de regels die geldend zijn in ons eigen bedrijf, maar ook die van toepassing zijn bij de klant. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is noodzakelijk om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarnaast voorzien we onszelf van spare parts. Dit zijn reserve kabels en sensoren. Stel dat er een beschadigd raakt tijdens het uitvoeren van de werken, dan kunnen we in ieder geval de continuïteit van de metingen garanderen. 

Uitvoeren van metingen bij de klant

Als we alle materialen en gadgets verzameld hebben, vertrekken we naar de klant. Het verschilt hoe vaak we onderweg zijn. Dit hangt namelijk af van het type machine. De meeste machines hebben een meetfrequentie van 4 tot 8 weken. Heeft een machine een toerental dat hoger ligt dan 3000 tpm of is het een hoogspannings-machine? Dan voeren we om de 4 weken een meting uit. Machines met een toerental lager dan 3000 tpm, meten we om de 8 weken. Een langzaam lopende lager (< 200 tpm) wordt twee keer per jaar gemeten. We melden ons als eerste bij onze contactpersoon en daarna in de controlekamer van het bedrijf of de afdeling. Per gebouw of gebied maken we een specifieke route aan. Dat betekent dat alle machines binnen de route worden gedefinieerd in een logische en economische loopvolgorde. Als we de visuele inspectie lopen en de metingen uitvoeren, starten we met de klant op de bovenste verdieping en eindigen we op de begane grond. Dit is uit pragmatische overwegingen. Stel je begint beneden en bovenaan valt de batterij uit van je meettoestel dan loop je op en neer. Dat is tijdrovend. We schrijven alle abnormale situaties of aandachtspunten op die we tegenkomen met betrekking tot de gemeten machines. Ook worden alle meetnummers en bestellingen genoteerd. 

Registratie en analyse van de machines

Komen we voor het eerst bij een klant? Dan zorgen we dat we alle metingen en machines registreren in een Machine Condition Overview. Op die manier wordt de actuele status bijgehouden. Het bestand is vooral heel handig wanneer er meerdere analisten op een site werken. Je kunt namelijk in één oogopslag zien wie wat doet. Daarnaast worden de machines die op de alarmlijst staan door ons geanalyseerd. Dat betekent onder andere dat we de trend noteren bij belangrijke veranderingen. Ook worden de aandachtspunten die we tijdens de visuele inspectie hebben opgeschreven uitvoerig door ons bekeken. Door onze metingen kunnen we proactief te werk gaan en (grotere) problemen voorkomen. 

Overleg en rapport opmaken

Aan de hand van de analyse wordt een rapport opgemaakt die wordt overhandigd aan onze contactpersoon. Meestal kunnen we dringende en nodige aanbevelingen direct overleggen met de technicus van het procesgebied. Daarnaast bespreken wij veel in een besloten whatsapp groep van ons team. Als een van ons bij een klant is en een vraag heeft, dan wordt dat direct in de groep voorgelegd. Dit gebeurt vrij frequent. Samen weet je immers meer dan alleen. Dat betekent dat je als bedrijf niet één analist op de werkvloer hebt, maar ons hele team!

Extra paar ogen tijdens de meetronde

We worden door onze klanten ook wel als ‘machinedokters’ gezien. Daar zijn we ook wel fier op! We zijn een team met uitzonderlijke machinekennis dat verder kijkt dan de inspectie alleen. Dat is ook wat ons onderscheidend maakt. Zo hebben we al vaker gehad dat we vaststelden dat er andere machines (dan die we kwamen meten) problemen hadden. Er zijn daardoor meerdere malen serieuze crashes voorkomen. Een samenwerking met ons betekent dus veel meer dan enkel een PdM programma. Wij denken als analisten mee met jouw bedrijf!

Wacht niet te lang en ontdek vandaag nog de voordelen van een PdM programma! Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel

Fyraco Solutions BV

Bredabaan 776 
2170 Merksem

+32 471 33 33 02
info@fyracosolutions.be

Met steun van